علائم ایمنی ، تابلوهای ويژه

  • تاريخ ارسال : ششم اسفند 1389
  • دسته : علائم ایمنی

در محيط كار تابلو هايي وجود دارند كه از آنها براي هشدار در مورد وجود خطر ويژه استفاده مي شود. اين تابلو ها عبارتند از:

 

safety sign

1-     ماده آتشگير : ماده ای است كه در تماس با شعله روباز آتش مي گيرد

2-     ماده قابل انفجار : ماده ای است كه در تماس با شعله  يا حرارت منفجر می شود

....


متن كامل
نويسنده:سعید نجفی
|

Copyright © 2010-2012 Qazvin University Of Medical Science All Rights Reserved
IOHA.tk Design By : SaEiD Najafi